Stajlar ile ilgili duyuru

Üniversitemiz Bölümleri’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı yaz döneminde ilgili iş yerlerinde yüz yüze gerçekleştirilmesi gereken stajların yüz yüze veya ödev / sunum / proje şeklinde yapılabilmesine İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilmiştir.