İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ilk kurulan fakülteleri arasında yer alan Mimarlık Fakültesi’nin amacı; eğitim-öğretim, akademik ve bilimsel faaliyetlerin, belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde, evrensel bir bakış açısı ile ulusal ve uluslararası gereklere uygun olarak sürdürülmesidir.

Mimarlık Fakültesi bünyesinde Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Mimarlık Bölümü lisans programına 2017-2018 döneminde öğrenci kabul etmeye başlanmış ve 2019 yılından itibaren %100 ingilizce eğitimine geçilmiş olup, lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları ile lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans ve yüksek lisans programlarına 2018-2019 döneminde, doktora programına ise 2023 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans programına da yine 2018-2019 döneminde öğrenci kabul edilmiş olup, 2023yılından itibaren %100 ingilizce eğitimine geçilmiştir. Ayrıca bölümde yüksek lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri Kentsel Tasarım programı adı altında sürdürülmektedir.

Fakültemiz, genç ve dinamik akademik kadrosu ile inovasyon ve girişimciliği ön planda tutarak, planlama, tasarım ve yönetim alanlarında etkin roller üstlenecek, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, doğaya ve çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğu olan ve mesleki etik değerlere bağlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir. İzmir kent merkezinde yer alan Mimarlık Fakültesi, öğrencilerimize erişebilirlik alanında önemli avantajlar sağlarken, insan ve kent etkileşimlerinin mekânsal bakış açısı ile ele alınması kapsamında da önemli katkılar sağlamaktadır.

Misyon
Çevrenin ve toplumların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik olarak iç ve dış mekanların planlanması, tasarımı ve yönetilmesi süreçlerinde etkin görevler üstlenebilen, alanı ile ilgili üst düzeyde donanıma sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi fikirlere ve girişimciliğe açık, analitik ve eleştirel düşünebilen, etik değerlere ve özgüvene sahip, toplumsal ve ekolojik konulara duyarlı, çevre ve insan haklarına saygılı, estetik beğenisi gelişmiş, yüksek kaliteyi hedefleyen, farklı disiplinlerle ve ekip içerisinde çalışmaya yatkın, çağdaş ve çok yönlü mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve iç mimarlar yetiştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen akademik bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmak.

Vizyon
Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde yüksek nitelikleri ile kendisini kanıtlamış; uluslararası eşdeğerlendirme ölçütlerini karşılayan eğitim ve kurumsal yapılanmaya sahip; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik olarak ihtisaslaşmış; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve tercih edilen bir fakülte olmak.