2018-2019 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün amaçları; doğal ve kültürel peyzajların ekolojik, işlevsel ve estetik açıdan iyileştirilmesine yönelik planlama, tasarım ve yönetim çalışmalarında etkin roller üstlenebilecek Peyzaj Mimarları yetiştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen akademik bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.